xử lý khi bị ong đốt

Kinh nghiệm xử lý khi bị ong đốt

Kinh nghiệm xử lý khi bị ong đốt

Ong cũng như ruồi, thường bay lang thang và đậu lại trên nhiều nơi. Không có gì bảo đảm rằng vi khuẩn gây bệnh sẽ không bám vào thân ong. Ong mật thường chỉ chích 1 lần sau đó mũi