ong thông minh

Ong mật luôn tránh xa những bông hoa nguy hiểm

Ong mật luôn tránh xa những bông hoa nguy hiểm

Cứ mỗi khi ong hút hết mật hai chuyên gia lại đổ thêm mật vào đó. Sau khi lũ ong đã quen với việc kiếm ăn trên hai bông hoa, nhóm nghiên cứu đặt xác hai con ong mật trên