ong khoái

Các loài ong mật có trong tự nhiên

Các loài ong mật có trong tự nhiên

Cũng có người áp dụng làm tổ tự nhiên cho loài ong ruồi trong vườn để thu mật (nông trường Tây Hiếu 3). Tiếc rằng các kinh nghiệm này đã không được duy trì ứng dụng vào để mở rộng