ong có thể tự chữa bệnh

Ong mật có “công nghệ” tự chữa các bệnh nấm

Ong mật có “công nghệ” tự chữa các bệnh nấm

Mặc dù cơ chế phòng và tự chữa bệnh của ong mật rất hiệu quả, nhưng khả năng của chúng không phải là vô giới hạn. Biết cách chống bệnh nấm, nhưng đối với các loại do vi khuẩn gây