ong bị tuyệt chủng

Nguy cơ tiệt chủng ong nghệ lông ngắn được bảo tồn

Nguy cơ tiệt chủng ong nghệ lông ngắn được bảo tồn

Bảy trong số 25 loài ong nghệ bản địa của Anh đang bị suy giảm và 2 loài đã bị tuyệt chủng, trong đó có loài ong nghệ lông ngắn. Dự án phục hồi loài ong này được hậu thuẫn