nơi bán phấn hoa cà phê

Phấn hoa Cafe 100% thiên nhiên

Phấn hoa Cafe 100% thiên nhiên

Phấn hoa được ví như là một sản phẩm quí giá từ thiên nhiên. Phấn hoa Cafe được ong lấy và tạo thành 100% từ nhụy của hoaCafe. Để có được 1 hạt phấn hoa, ong phải lấy từ trên