nọc ong

Kiến thức về loài ong

Kiến thức về loài ong

Trong các loại nọc ong, nọc ong vò vẽ và nọc ong đất thuộc loại nguy hiểm nhất. Sau khi đốt xong, chúng không để lại vòi như ong mật nên không chết ngay mà có thể đốt thêm nhiều